Kurs historii

Społeczny i gospodarczy wpływ wojny trzydziestoletniej

Społeczny i gospodarczy wpływ wojny trzydziestoletniej

W niektórych regionach Europy, zwłaszcza w Niemczech, wojna trzydziestoletnia była katastrofalna i nie można nie docenić jej wpływu na dobrobyt społeczny i gospodarczy Europy. Jednak nawet w Niemczech istniały regiony, które uniknęły wojny trzydziestoletniej i poniosły stosunkowo niewielkie szkody. Niektóre stany miast, takie jak Hamburg, Lipsk i Gdańsk, faktycznie skorzystały na wojnie.

Powiązane posty

  • Traktat wersalski

    Traktat wersalski był porozumieniem pokojowym podpisanym po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. W cieniu rewolucji rosyjskiej i…

Obejrzyj wideo: Tamara Kamińska: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta (Listopad 2020).