Dodatkowo

Koncepcje funkcjonalizmu

Koncepcje funkcjonalizmu

Szereg kluczowych pojęć stanowi podstawę funkcjonalizmu. Podstawowe pojęcia funkcjonalizmu to sumienie zbiorowe, konsensus wartości, porządek społeczny, edukacja, rodzina, przestępczość i dewiacje oraz media.

Pojęcie funkcji:

Funkcjonalistyczni socjologowie, tacy jak Parsons i Durkheim, zajmowali się poszukiwaniem funkcji, jakie instytucje mogłyby pełnić w społeczeństwie. Jednak inny funkcjonalistyczny socjolog R. Merton przyjął koncepcję dysfunkcji - odnosi się to do skutków każdej instytucji, która szkodzi ochronie społeczeństwa. Przykładem funkcji, która pomaga utrzymać społeczeństwo, jest rodzina. Jej funkcją jest zapewnienie ciągłości społeczeństwa poprzez reprodukcję i kontakty towarzyskie z nowymi członkami. Inną instytucją, która pełni ważną funkcję, są socjaliści funkcjonaliści-socjaliści uważają, że pomaga ona osiągnąć solidarność społeczną oraz wspólne normy i wartości, można jednak argumentować, że nie robi tego w wyniku rosnącej sekularyzacji w ostatnich latach, a zatem tworzy podział między członkami społeczeństwa, a nie łącząc ich razem (klej moralny).

Zbiorowe sumienie i konsensus wartości:

Funkcjonaliści uważają, że bez zbiorowego sumienia / wspólnych wartości i przekonań osiągnięcie porządku społecznego jest niemożliwe, a porządek społeczny jest kluczowy dla dobrobytu społeczeństwa. Uważają, że konsensus wartości stanowi podstawową zasadę integrującą społeczeństwo. A jeśli członkowie społeczeństwa wyznają wspólne wartości, mają zatem podobną tożsamość, co pomaga w współpracy i pozwala uniknąć konfliktów. Konsensus wartości zapewnia również, że ludzie mają wspólne: - Cele, role i normy. Normy można opisać jako szczegółowe wytyczne właściwego zachowania; na przykład w kolejce przy zakupie rzeczy.

Funkcjonalne alternatywy:

R. Merton zasugerował, że instytucje takie jak religia i rodzina można zastąpić alternatywami, takimi jak ideologie, takie jak komunizm, i argumentował, że nadal będą mogły pełnić te same funkcje w społeczeństwie.

Porządek społeczny:

Funkcjonaliści uważają, że istnieją cztery główne podstawowe potrzeby, których jednostka potrzebuje, aby istnieć w społeczeństwie. Uważają również, że te cztery podstawowe potrzeby są niezbędne do utrzymania porządku społecznego. Są to: jedzenie, schronienie, pieniądze i odzież.

Funkcjonalizm i edukacja: Durkheim uważa, że ​​edukacja przekazuje normy i wartości społeczne. Edukacja łączy masę i zmienia ją w zjednoczoną całość, która prowadzi do solidarności społecznej. Parsons (1961) uważa, że ​​edukacja prowadzi do uniwersalistycznych wartości, a edukacja stanowi związek między rodziną a społeczeństwem, co z kolei prowadzi do wtórnej socjalizacji. Edukacja pozwala także ludziom trenować pod kątem przyszłych ról w społeczeństwie.

Szkoły kształtują wartość osiągnięć i wartość równości szans.

Edukacja pomaga dopasować ludzi do odpowiednich zawodów.

Funkcjonalizm i rodzina: George Peter Murdock uważa, że ​​rodzina zapewnia społeczeństwu cztery podstawowe funkcje: seksualną, reprodukcyjną, ekonomiczną i edukacyjną.

Rodzina jest podstawowym punktem socjalizacji, ponieważ zapewnia dzieciom wartości i normy. Rodzina stabilizuje również osobowości dorosłych. Jednostka rodzinna zapewnia bezpieczeństwo emocjonalne każdej osobie w związku.

Funkcjonalizm i media: Media działają w interesie publicznym, odzwierciedlając interesy odbiorców. Przedstawia opinię publiczną. Media rozumieją, że społeczeństwo ma szeroką różnorodność kulturową, o czym świadczą różne historie, które opisuje.

Funkcjonalizm, przestępczość i dewiacja: Durkheim pokazuje nam, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo i że to ta istota zwana społeczeństwem tworzy przestępczość i dewiacje. Zbrodnia i dewiacja są konstruowane społecznie - nie są kategoriami naturalnymi, oczywistymi ani inspirowanymi teologicznie. Są to koncepcje, które zostały wprowadzone na świat wyłącznie przez ludzkość. Co więcej, Durkheim wychodzi poza to i pokazuje nam, w jaki sposób społecznie konstruowane definicje przestępczości i dewiacji są powiązane z szerszą strukturą społeczną.

Funkcjonalizm i religia: Religia przyczynia się do struktury społecznej i dobrobytu społeczeństwa. Czyni to poprzez nauczanie wartości i konsensusu. Emile Durkheim argumentował, że całe społeczeństwo dzieli się na święte i profanalne (niereligijne). Durkheim odkrył, że totenizm był najbardziej podstawową formą religii z małymi grupami używającymi symboli, takich jak rośliny lub zwierzęta. Durkheim postrzegał życie społeczne jako niemożliwe do osiągnięcia bez wspólnych wartości i norm osiąganych przez zbiorowe sumienie. Religia ma wartości i normy wspólne dla grup. Pomaga to wzmocnić integrację społeczeństwa. Parsons argumentował, że przekonania religijne dostarczają wytycznych i że wytyczne te ustanawiają ogólne zasady i przekonania moralne, które zapewniają stabilność i porządek społeczeństwu.

Funkcjonalizm i polityka: Talcott Parsons wierzył w konsensus wartości. Moc służy do osiągania wspólnych celów, np. dobrobyt materialny. Każdy korzysta z mocy (zmienna suma mocy). Władza jest zwykle akceptowana przez większość jako uzasadniona, ponieważ pomaga osiągnąć wspólne cele.

Dzięki uprzejmości Lee Bryant, dyrektor Sixth Form, Anglo-European School, Ingatestone, Essex

Obejrzyj wideo: Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym Paweł Niewiadomy (Listopad 2020).